نمی دونم تا به حال شده که یه حسی بیاد سراغتون ... حسی که ندونین از کجا اومده ؟! واسه چی اومده ؟! من الآن دقیقا در چنین شرایطی هستم .. نمی دونم چرا ؟! دلهره ی عجیبی دارم .. همه اش می ترسم .. از درس خوندن هم افتادم این چند مدت !! ای کاش می شد یه کاری کرد .. تا به حال این همه دلم برای خودم نسوخته بود ..!! تا به حال این همه دلم برای خودم تنگ نشده بود ..!! دلم می خواد بازم دل نوشته هامو بنویسم .. بازم خاطره بنویسم اما دیگه نمی تونم .. ای کاش این حس موقتی باشه و دوباره بنویسم !!!!!!! خدایا من که همه ی حرفامو به خودت می گم .. پس چرا آروم نیستم ؟!

 

شب تاریک بیم موج و گردابی چنین هایل .. کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها