سلام دوستان خوب و نازنینیم :

 همونطور گفتم ما نمایشمون را اجرا کردیم و  امروز معلم مون گفت که اول شدیم  باورتون

نمی شه چقدر خوشحال شدم  باور نمی کردم که اول بشیم باید بگم آمشف

بهترین گروه دوستیه ! من خیلی دوسشون دارم  مهدیس گلم ، شادی و فاطمه ی

نازنینم خیلی دوستون دارم

من به شما قول داده داده بودم که اگه اول بشیم یه متن خیلی خوب براتون بنویسم هیچ متنی بهتر

از متن نیایش نیست چون وقتی می خونیم آرامش پیدا می کنیم .من خیلی دوست دارم:

 دعای افتتاح :

خدایا من از شکر نعمت ها و لطف های تمام نشدنی ات حرف هایم را شروع می کنم و اعتراف می کنم که همیشه بهترین نعمت ها را به من داده ای، حتی اگرمن نسبت به آن نعمت بی اطلاع بوده ام . خدایا می دانم که از همه ی مهربانان عالم مهربانتری و دیده ام که از همه ی بخشنده ها ی دنیا بخشنده تر هستی. ولی اگر روزی با همه ی بخشندگی ات از نافرمانی ها و گناه های هر روز و هر دقیقه ی من خسته شوی ودیگر خطاهای مرا نبخشی و بخواهی مرا مجازات کنی بهتر از هرکس دیگر مجازاتم می کنی و سخت تر از همه عذابم می دهی چون بیشتر از همه مرا می شناسی و می دانی از چه چیزهایی می ترسم و از چه کاری رنج می برم ای خدایی که بزرگی ولی در نهایت عظمت به من که کوچکترین بنده ات هستم اجازه می دهی در خانه ات بنشینم و با تو حرف بزنم .خدایی که همیشه وقت ملاقات داریم و من هروقت دلم برایت تنگ شده است فقط یک لحظه اراده کرده ام و تو صدایم را شنیده ای و کمکم کرده ای خدایا من هروقت تو را خواستم در کنارم بودی و هر رازی را که با تو در میان گذاشته ام پنهانش کرده ای و هر وقت از تو گله کرده ام که تنهایم می گذاری و به من اعتنا نمی کنی و با تو قهر کرده ام و نخواسته ام سراغت بیایم تو مرا رها نکرده ای و در کنارم بودی و از شکست نجاتم دادی.

منتظر نظراتت قشنگتون هستم .