سلام به تک ستاره ی قلبم :

سلام دوستان خوبم امیدوارم روزهاتون بهتر از دیروز باشه ! البته همیشه هم این قاعده خوب

نیست ما روز پنچ شنبه و جمعه از طرف مدرسه رفته بودیم قم - جمکران جاتون خالی خیلی

خیلی خیلی خیلی خوش گذشت یه آمشفه کامل یعنی آرزو ( خودم ) ، مهدیس ، شادی ،

فاطمه . خیلی خوش گذشت برای همه دعا کردم .

دیروز رفته بودیم برای اجرای نمایش مون ( استانی ) باورتون نمی شه چقدر استرس داشتیم

بعد از ناهار برنده ی مسابقه رو معرفی کردن ... 

....

*** ما اول شدیم ***

...

*** اول ***

اصلا باورم نمی شد همین که آقای خالقی گفت ما اول شدیم همدیگه رو بغل کردیم از

خوشحالی داشتیم گریه می کردیم من که نمی تونستم جلوی اشک هام رو بگیرم ضمنا

شادی برترین کارگردان استان  زنجان شد و مهدیس هم سومین بازیگر برتر استان

شادی جون و مهدیس جون بهتون تبریک می گم.

فاطمه جون به تو هم تبریک می گم خیلی خوب نقشت رو بازی کردی .

خدایا شکرت ...................... شکرت ......... اصلا باورم نمی شه که اول شدیم .........

ولی متاسفانه برای مقطع راهنمایی تا سطح استانیه دیگه کشوری نیست ... اگه بود مطمئنم

که مقام میاوردیم .

خیلی خیلی خیلی خوشحالم ... خدا جونم خیلی دوست دارم