داداشی تولدت مبارک

سلام دوستان خوب و گل و مهربونم حالتون خوبه ؟ خدا رو شکر

فردا تولد داداش مهربونمه ! خیلی فکر کردم تا بهش چی بخرم ، یه هدیه ی کوچولو با خواهرم

براش خریدیم .

داداش سعید مهربونم تولدت مبارک !! انشاء الله هزار سال زنده باشی و داداش

مهربونه ی خودم باقی بمونی !

داداشی خیلی دوست دارم ... تولدت مبارک ...

کاشکی که صد ساله شی نه صد و بیست ساله شی نه صد و بیست سال کمه همیشه زنده

باشی !!!

اگه 100 نفر تورو دوست داشته باشن من یکی از اونام،اگه 10 نفر تورو دوست داشته باشن من یکی از

اونام،اگه یه نفر دوست داشته باشه اون منم،اگه هیچکس دوست نداشته باشه بدون من مردم.

من یه لیوان چای داغ رو به تو ترجیح می دم .... چون چای فقط زبونم رو می سوزونه . ولی تو

 دلمو ... شوخی کردم داداشی .

****

اگه یه روز دیدی که تموم درخت های کوچه و محلتو نو بریدن  اصلا ناراحت نشو ... چون

هنوز من را داری که بهم تکیه کنی.

*****

اگر یه شب به اسمون نگاه کردی هیچ ستارهای نداشت من حاضرم تا صبح برات چشمک بزنم تا

 تنها ستا ره ی شبات من باشم .

*****

 

شب برای چیدن ستاره های قلبت خواهم امد .بیدار باش .. من با سبدی پر از بوسه می آیم..و ان را

قبل از چیدن  روی گونه هایت می کارم.تا بدانی ای خوبم دوست دارم.

***

داداشی خیلی دوست دارم 

                                         

              تولدت مبارک

 

 

 

 

                          

                                                       

                                                        

                            

                                             

              

                 

                 

 

 

           مبارک!