۲ روز هم گذشت امروز یه کم بهترم آخه عصر مهدیس زنگ زد با هم حرف زدیم باز هم رفت تا

یکشنبه ، براش دعا می کنم تا زود برگرده !! خیلی دلم براش تنگ می شه ای کاش یادش نره و

برام دعا کنه !! این روزا نوشتن برام خیلی سخته !

گر زبانم را نمی فهمی نگاهم را ببین             چهره ی درد آلود و چشم بیگناهم را ببین

گر نمی دانی که روزم در غمت چون بگذرد    یکشب اینجا باش و تا صبح اشک و آهم را ببین

 

 * -------------------**-------------------***-------------------**---------------**------------*

دیروز داشتم دیوان حافظ رو می خوندم یه بیتی رو خوندم که خودم خیلی خوشم اومد :

گفت مگر زلعل من بوسه نداری آرزو             مردم از این هوس ولی قدرت اختیار کو

 

**--------------------------------------***------------------------------*----------------------**

دوستان خوبم دارم یه متنی رو می نویسم که یه جورایی شبیه گذشته ی خودمه !! اگه تموم

بشه براتون می نویسم .

یه دوست کوچولو که همیشه به وبلاگم سر می زنه : معصومه جونمه ! فکر می کنم کم سن

و سال ترین باز دید کننده وبلاگه !! معصومه جون مرسی که به وبلاگم سر می زنی خیلی دلم

برات تنگ شده ، یادش بخیر تو سرویس با هم بودیم ..!

      * بای تا بعد *