یه خبر علمی جالب  باور کنین ارزش خوندن رو داره !

چرا ستاره ها چشمک می زنند اما ماه و سیاره ها چشمک نمی زنند ؟

چشمک زدن ستاره ها مربوط به جریان های پرتلاطم اتمسفر زمین است که باعث ایجاد لرزش

هایی روی پرتوهای نوری که از ستارگان به زمین می رسد می شود . به خاطر همین ما ستاره

ها را که از زمین خیلی دور هستند در حال چشمک زدن می بینیم ، اما ماه و سیاره ها به زمین

نزدیک هستند و اتمسفر زمین تغییری در پرتوهای نوری آنها به وجود نمی آورد . بنابراین آنها

چشمک نمی زنند .

                                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *

وقتی دلتنگ شدی به یاد بیاور کسی را که خیلی دوستش داری

وقتی نا امید شدی به یاد بیاور کسی را که تنها امیدش هستی

وقتی پر از سکوت شدی به یاد بیاور کسی را که به صدای تو محتاج است

هر وقت خواستی از غصه بشکنی به یاد بیاور کسی را که در دلت یک کلبه ساخته است

                        * ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خدا رو شکر مهدیس جونم برگشت  خیلی دوست دارم مهدیسم !!

آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست      هر کجا هست خدایا به سلامت دارش

مهدیس این دعایی بود که این چند روز زمزمه می کردم  خیلی خوشحالم که برگشتی حالا

دیگه با هم آرزوی آرزوها رو می نویسیم !!