تو را من چشم در راهم ...

 

تو را من چشم در راهم شباهنگام

 

که می گیرند در شاخ « تلاجن » سایه ها رنگ سیاهی

 

وزان دل خستگانت راست اندوهی فراهم ؛

 

تو را من چشم در راهم .

 

شباهنگام ، در آن دم ، که بر جا ، درّه ها چون مرده ماران خفتگان اند ؛

 

در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سروکوهی دام ،

 

گرَم یاد آوری یا نه ، من از یادت نمی کاهم ؛

 

تو را من چشم در راهم .

 

 

                                       نیما یوشیج

 

Image and video hosting by TinyPic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generate Your Own Glitter Graphics @ GlitterYourWay.com - Image hosted by ImageShack.us