بابا

بابا مثل ریشه ی درخته !

وقتی که بابا نداری خیلی سخته !

 

بابایی غم داره چشماش ..

بابابی خالیه دستاش

بابایی دلگیر وخسته

بابایی سختی کشیده

بابا از دنیا بریده

بابا دستاش دیگه سرده

بابا رفت .. برنمیگرده

بابا آب داد .. بابا نون داد .. بابا !

 

/ 0 نظر / 23 بازدید