Too late

نازنین

نازنین

نازنین

نازنین

نازنین

رویای من کجاس‌؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نازنین رویای من کجاست!!!!!!!!!!!!!!!!!

چرا این نوشته های لعنتی تموم شد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چراااااااااااااااااااااااا

خدا چرااااااااااااااااااااااااااا !!!!!!!!!!!!!!!!

چرا منتظرم نموند ............

نازنییییییییییین من رویامو از تو می خواااااااااااااااااااااام !!!!!!!!!!!!!!

چرا یه شب دیگه ننوشت برات ..

چرا این اتاق لعنتی خالیه ..

چرا رویای من نیست ..

چرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا !!!!!!!!!!!!!!!!!

همه ی نوشته ها رو به امید پیدا کردنش خوندم ..

چرا کاری نکردی باهات حرف بزنه دیشب !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

لعنتیییییییییییییییییییی...

/ 0 نظر / 25 بازدید