تو بگو !

خودم به خودم زنگ میزنم

پر از حرف هایی هستم که نگفته میفهمم

پر از حرف هایی که حتی یک کلمه اش را .. خودم هم نمی فهمم

بگو دیوانه است

بگو پریشان

بگو افسرده

بگو بیکار

علاف

خودخور

هرچه .. اصلا روانی

بگو تنها کسی است که این روزها برای خودش وقت دارد !

کسی که صادقانه حتی خودش را هم نمی فهمد

( هرجا دیدی کسی با خودش حرف میزند دستش را بگیر

ببر به خانه اش

شاید گم شده باشد )

نیکی فیروز کوهی

/ 2 نظر / 21 بازدید
hamh

کی بود سر نزده بودم.اهنگ عالی ای گذاشتی

نیکو

آروم باش