کی ؟ کی این روز می رسه ؟؟ آیا وقتی داریم‌؟؟

یه خورده عمیق به اینا فکر کنین شاید بتونیم خودمون رو نجات بدیم خواهش می کنم فکر کنین ... فکر کنین !!

یه روزی میاد که همه چیز دنیا عوض می شه ! حتی همین آدم هایی که الآن حاضر نیستند نوع لباساشون رو عوض کنن ... عوض می شن.یه روزی میاد که همه دنبال معنی دوست داشتن می گردن ولی پیدا می کنن چون اون موقع دیگه واژه ای به نام دوست داشتن وجود نخواهد داشت .اون روزه که همه می فهمن بدون داشتن آرزو هیچ تغییری بوجود نمی آید . این جمله به ظاهر خنده داره ولی اون موقع اشک همه رو در میاره می دونین چرا؟ چون تازه می فهمن که این مدت چقدر بیهوده زندگی کردن ! فقط خوردن ، خوابیدن و زندگی کردن بدون آرزو ، بدون عشق ، تازه می فهمن که نگاهی به اطراف خوشون نکردن آدم هایی رو ندیدن که تو رنج و عذاب زندگی می کردن تازه می فهمن که اون دختر کوچولوهایی که توی چهارراه ها وامیستادن ، توی سرما و گرما و با اون دستهای کوچولوشون گل می فروختند به خاطر پولش نبوده ، به خاطر این بوده که آدم ها یه کم کاراشون رو فراموش کنن ، یه کم دنبال معنی گل باشن. اون دخترکوچولوها خودشون رو فدا کردن تا معنی عشق و دوست داشتن فراموش نشد ولی این مردم بودن که همه چیز رو فراموش کردن . اون پسر کوچولوهایی که همه جا بودن و فال به مردم می دادن دلیلش پول نبود ، اونها نیازی به پول نداشتن ، اونها می خواستن مردم فقط یه نگاه کوچولو به آیندشون بندازن و ببینن دارن با زندگی شون چی کار می کنن ولی باز هم این مردم بودن که به راز فالها پی نبردن ، اونها فقط به پول فکر می کردن نمی دونستن که با اندک پولی که در مقایسه با پولهاشون خیلی کم بود می تونستن خودشون رو نجات بدن ، از رنج به شادی برسن ولی خودشون خواستن که این طور زندگی کنن خودشون خواستن که چشماشون رو به زیبایی های دنیا ببندن و فقط و فقط چیزهایی رو ببینن که به نظر خودشون مهم بود. کار ، پول ، خونه ، ماشین ، ویلا ، باغ اینها بودن که باعث شدن همه چشماشون رو از زیبایی های دنیا ببندن ، اینها باعث شدن تا مردم به راز دخترهای گل فروش و پسرهای فال فروش پی نبرن . اینها فقط اینها باعث شدن مردم آرزوهاشون رو فراموش کنن چه آرزوهای  مسخره ای ، چه خواسته های مسخره ای که با اومدن  پول فراموش شدن !

 

حالا فقط یه دعا می شه کرد و اون اینه که دعا کنیم اون روز زودتر برسه تا همه ی آدم ها بفهمن با خودشون ، با آینده شون ، با زندگی شون ، با بچه هاشون چی کار کردن . به امید اون روز ...

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
اگه تو ...

سلام گر مرد رهی ميان خون بايد رفت وز پای فتاده سرنگون بايد رفت تو پای به ره نهو هيچ مپرس خود راه بگويدت که چون بايد رفت