امشب

امشبم مثل هر شب یه نامه برات می نویسم

می نویسم

می نویسم میخام خون بشه چشم خیسم

امشبم پر شده کاغذ از اسمت از اشک چشمم

می نویسم

می نویسم میخام باورت شه دیوونم عزیزم !

کجایی بیا خیلی تنهام

کجایی که تاریکه دنیام

برات مینویسم یه نامه

کجایی که غم توی چشمامه

کجایی که من بی قرارم

کجایی که طاقت ندارم

کجایی بیا بسه دوری

چه جوری تونستی چه جوری..

/ 0 نظر / 25 بازدید