شب فراغ

- ما که استرس نداریم تو از ما مضطرب تر هستینیشخند

لبخند

+‌‌  ( تو چه میدونی از دل من ...

تو چی میدونی از دل من وقتی همه ی وجودم اونجاست و من اینجا

تو چی میدونی از معامله ای که با خدا کردم .. 

تو چه میدونی وقتی یه بار همه ی وجودت میره چه ترسی همیشه توو دلت هست...

تو چی میفهمی دلیل اشکای منو ... هان ؟

تا حالا کسیو از دست ندادی که صدای زجه های خودت مدام توو گوشت باشه و ترسش

توو وجودت ..

تو چه میدونی وقتی عاشق میشی و یکی میشه همه ی زندگیت یعنی چی ...

ها ؟

تو چی میدونی ...

1ساعت و نیمه اشکام داره میره و بند نمیاد .. میتونی بفهمی دلم چقد خونه از این 

دوری اجباری و مزخرف ؟

همه ی تنم یخ زده

دارم میلرزم ...

اشکام داره میریزه روی کیبورد ...

یخ کردم ..

/ 0 نظر / 88 بازدید