گاهی

گاهی گمان میکنی و نمیشود


گاهی نمیشود که نمیشود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است

 
گاهی نا گفته قرعه به نام تو میشود


گاهی گدایی و گدایی و بخت با تو یار نیست


گاهی تمام شهر گدای تو میشود

 

 

/ 2 نظر / 22 بازدید
Ahmad

واقعا قشنگه رسم روزگار اینه آدم توش می مونه

[گل][قلب][ماچ]