شنبه

شنبه

همون شب تلخ ..

خیلی شب بدی بود ..

منو "باید" ببخشی برای اون شب !!!!!!!!!

انقد مهربونی که میبخشی .. می دونم ..

ولی من اون شبو دوسدارم ..

خیلی چیزا برام اثبات شد ..

هرسال برای اون شب تلخ سالگرد میگیرم ..

 

/ 0 نظر / 21 بازدید