قول

تمام خستگی ها و نبودن هایت را به جان می خرم

تو فقط قول بده خنده هایت را به کسی نفروشی !

 

...

بعضی وقتا دور بودن و فاصله داشتن آدمو بیشتر نزدیک میکنه !

به جای هر روز با هم بودن .. گاهی یک روز در سال .. یک ثانیه دیدن .. بیشتر آدمو

بهم نزدیک میکنه .. دنیای عجیبه !

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
آرزو

آره.