ن ب و د م

با خودت میگی مستحق اجابت شدن دعام نبودم نه؟

آره

حق میدم بهت

مستحقش نبودم

نمیدونم چرا بهم رحم کردی

هنوز دوسم داری؟

چرا ؟

چرا دوسم داری؟

میخوای بگم چیا دیدی ازم؟

وای اگه من جای تو بودم ....

چه دلی داری تو!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

الکی نیس که شدی همه کس وکار همه!

تو فرق داری

میدونی؟

کسی کاری به کارت نداره

کسی نیست امتحانت کنه

تو رفوزه شی و از شرم وخجالت نتونی سرتوبلندی

کسی نیست پیشش خجالت بکشی

توهمیشه خوبی..

خوش به حالت کسی نیست که خیلیییییییییییییییییییی خوب باشه و انقددستتو بگیره

که ازش خجالت بکشی ...

خوش به حالت کسی نیست ازت نامید شه ..

خوش به حالت ..

/ 1 نظر / 26 بازدید
امیرحسین

سلااااممممم اینجا زلزله اومده؟ منو یادته؟[نگران]