زنبور !

نزدیک بود

زنبوری را به جرم هیچ

راهی دیار باقی و خودم را برای همیشه از بودن در طبیعت

منع کنم !

 

----------

آی بیچاره زنبور ..

اگه بدونی آدما چقدر خطرناک تر و ترسناکن نیشتو میکشی توووو

میری برای خودت و امثال خودت آرزوی خوشبختی میکنی !

/ 0 نظر / 26 بازدید