..

نازنین ! روی میز پره کادوهاییه که برام خریده :(((((((((

با یه کاغذ که روش نوشته :

چه کسی خواهد دید مردنم را بی تو

گاه می اندیشم خبر مرگ مرا با تو چه کس خواهد گفت!

آن زمان که خبر

مرگ مرا میشنوی

روی خندان تو را

کاشکی می دیدم

شانه بالا زدنت را

_بی قید

و تکان دادن دست که مهم نیست زیاد

و تکان دادن سر

چه کسی باور کرد

جنگل جان مر

آتش عشق توخاکسترکرد

می توانی تو به من

زندگانی بخشی

یا بگیری از من آنچه را می بخشی

چه کسی خواهد دید مردنم را بی تو

گاه می اندیشم خبر مرگ مرا با تو چه کس خواهد ..

 

:((((((((((((((((((((

نااااااااااااااااازنین :((((((((((((((((((((((((((((

/ 1 نظر / 33 بازدید
علي

سلام واقعا وبت عاليه.بمنم سر بزن.منتظرم