تاریخ

روزای آخر سال روزای شوم تاریخه برای من..

دیگه خیلی وقته لحظه ی سال تحویل نه خوشحالم نه دعا میکنم نه آرزو

بره به درک هرچی عیده ..

وقتی همه چی مث قبل نمیشه پس نمیخوام خودمو با این چیزا خوش کنم ..

بعد سال 90 هیچوقت نتونسم تاریخ رو درست بنویسم ..

همیشه میپرسم 91؟ 92 ؟ 93 ؟

دیگه تقویمم ورق نمیزنم ..

از ریختش بدم میاد ..

/ 0 نظر / 58 بازدید