نشد ..

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد ..

 

که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد !

 

وقتی دنبال دلیل میگردی برای نوشتن همون بهتر که چیزی ننویسی ..

یه مدتی ..شاید کوتاه .. شاید طولانی ..

میرم !

/ 1 نظر / 21 بازدید
پرویز

تا برگشتنت منتظر می مونیم...