علمی ** درد و دل

یه خبر علمی جالب  باور کنین ارزش خوندن رو داره !

چرا ستاره ها چشمک می زنند اما ماه و سیاره ها چشمک نمی زنند ؟

چشمک زدن ستاره ها مربوط به جریان های پرتلاطم اتمسفر زمین است که باعث ایجاد لرزش

هایی روی پرتوهای نوری که از ستارگان به زمین می رسد می شود . به خاطر همین ما ستاره

ها را که از زمین خیلی دور هستند در حال چشمک زدن می بینیم ، اما ماه و سیاره ها به زمین

نزدیک هستند و اتمسفر زمین تغییری در پرتوهای نوری آنها به وجود نمی آورد . بنابراین آنها

چشمک نمی زنند .

                                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *

وقتی دلتنگ شدی به یاد بیاور کسی را که خیلی دوستش داری

وقتی نا امید شدی به یاد بیاور کسی را که تنها امیدش هستی

وقتی پر از سکوت شدی به یاد بیاور کسی را که به صدای تو محتاج است

هر وقت خواستی از غصه بشکنی به یاد بیاور کسی را که در دلت یک کلبه ساخته است

                        * ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خدا رو شکر مهدیس جونم برگشت  خیلی دوست دارم مهدیسم !!

آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست      هر کجا هست خدایا به سلامت دارش

مهدیس این دعایی بود که این چند روز زمزمه می کردم  خیلی خوشحالم که برگشتی حالا

دیگه با هم آرزوی آرزوها رو می نویسیم !!

/ 13 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سایه

چشم٬من ديگه نمی گم ببخشيد ديگه!!

آ ....

آشنای من قسمت نبود تا در کنار هم بمانیم شاید این سر نوشتی است که برای ما رقم خورده است دور از هم ولی با هم همیشه از خودم می پرسیدم که چقدر با جدایی فا صله دارم هیچ گاه فکر نمی کردم که جاده پر اندوه جدایی این قدر نزدیک باشد وای خیالی نیست چرا که جای داشتن در کنار هم مهم نیست جای گرفتن در قلب هم اصل است صادقانه بگویم : همیشه در قلب و ذهنم جای داری قلمِ‌ ِ ناتوانم از نوشتن نام عشق گریزان بود اما روزی او هم نوشت چرا که تو معلمش بودی ..هنوز نجوای دل عاشقت را به یاد دارم تولدتو دوباره تبريک ميگم آرزو جون دوست دارم منو فراموش نکن به مهديس سلام برسون

سايه

سلام آرزوی عزيز از اينکه به وب من ميايين خوشحالم و به داشتن دوستای گلی مثل شما افتخار ميکنم گل باشيدهميشه باشيد

.*•. تکه های قلب شکسته.•*. حمید

سلام آرزو جان خوبی واقعا زیبا می نویسی خیلی عالیه دست نوشته هاتو میگم و خوش سلیقه هم هستی قالب زیبای رو انتخای کرده ای و قشنگ هم می نویسی خوشحال میشم هر وقت آپ کردی منو خبر کنی البته اگه زودتر خودم نیامدم واقعا وبلاگت بی نظیره تبریک بهت میگم حالا می خوام چند تا کامنت هم برات بزار ببخشید اگه یک موقع جالب نبودند

.*•. تکه های قلب شکسته.•*. حمید

´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´¶¶´´´´´´´´...´´´´´´´´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶¶´´´´´´´´´´```````´´´´´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶ ´¶´```````````````´´´´´¶´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶ ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶ ´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶ ´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶ ´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶ ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´ ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶ ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶ ´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´ ´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶ ´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶ ´´´´

.*•. تکه های قلب شکسته.•*. حمید

(¯`v´¯) `*.¸.*´ ¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨) (¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`• _____****____hamid __ **** _______ ___***____***____***__ *** _____ __***________****_______***____ _***__________**_________***___ _*** __iloveyou65.blogfa.com _ ***__ _*** _ _ __________________ ***__ __***_____________________***___ ___***___________________***____ ____***_____..........._____ ***_____ ______***_____..______***_______ ________***________***__________ __________***____***____________ ____________*****_______________ _____________***________________

.*•. تکه های قلب شکسته.•*. حمید

*´¨) *´¨) ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨) ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨) _________________00_00_________________ ________________00___00________________ _______________00_____00_______________ ______________00_______00______________ _____________00_________00_____________ 00000000000000___________00_000000000000 __00______________0يه0______________00__ ____00________0ستاره خوشگل0_______00___ ______00_________0براي0_________00______ ________00_____0 تو دوست 0_____00________ __________00_____0عزیزم0_____00__________ _________00_________________00_________ ________00________0000________00_______ _______00_______00____00_______00______ ______00_____00__________00_____00_____ _____00___00________________00___00____ ____0000________________________0000___ ___000____________________________000__

.*•. تکه های قلب شکسته.•*. حمید

آرزو خانم بازم بهت سرمی زنم سعی می کنم هر روز بیام . ببینم منو که تولدت دعوت می کنی ۱۱ تیرماه اگه دعوت کنی حتما میام موفق باشی بای