سال های بی تو

گفتمت بگذار دل اهدا کنم گفتی نکن

قصه ی فرهاد را احیا کنم گفتی نکنبه کی ؟

گفتمت از مال دنیا هرچه دارم مال تو

برگه ی اموال را امضا کنم ؟ گفتی نکن

گفتمت بس کن دگر ! این عشق مخفی تا به کی ؟

بین مردم راز را افشا کنم ؟ گفتی نکن

گفتمت عکسی بده تا سالهای بی تو را

عقل را با دیدنش شیدا کنم گفتی نکن

گفتمت پس لااقل یک یادگاری هدیه کن

تا دل غم دیده را ارضا کنم گفتی نکن

رفتی و من با تمام ناامیدی گفتمت

کاغذ عهدتورا پیدا کنم ؟‌گفتی نکن ...

علی کوه انداز

/ 0 نظر / 27 بازدید